باغبانی

آشنایی با تجهیزات مدرن کشاورزی

———————

به منظور افزایش راندمان وسرعت کار

———————————–

که در نتیجه رضایت کارفرما را به دنبال خواهد داشت

_

 

شمشاد زن

 

اره برقی

اره 6 متری

کولتیواتور بزرگ

سم پاش 50متری

کولتیواتور کوچک

چرا کار با ما؟

چرا انتخاب ما؟

_

هنگامی که گیاهان در باغ هستند، یکی از بزرگترین چالش ها علف های هرز، آفات و بیماری ها در باغ است.

92%

خدمات باغبانی کامل

97%

خدمات بازسازی

89%

تعمیر و نگهداری باغ

100%

کیفیت انجام کار

درباره کمپانی ما

کمی کوتاه درمورد باغبانی!

_

هنگامی که گیاهان در باغ هستند، یکی از بزرگترین چالش ها علف های هرز، آفات و بیماری ها در باغ است.

مشتریان راضی و شرکای مشهور

همکاران و مشتریان ما

_